Η ανάλυση των αναγκών μιας επιχείρησης βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (hardware), ανάλογα με τον όγκο δεδομένων που θα πρέπει να διαχειριστούν.

Η Advanced Computing λαμβάνει σοβαρά υπόψιν την ανάλυση των αναγκών των πελατών της, για να εξασφαλίσει ότι η επιλογή των μηχανημάτων θα είναι πάντα η καλύτερη, αποδοτικότερη και λιγότερο κοστοβόρα λύση για την επιχείρηση σας.

   
   

 

Έχουμε συνεργασίες με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού στον κόσμο