Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017 14:15

Παράδοση Site στην Οδική Γκέντσος

Παραδόθηκε το νέο site της εταιρείας "Οδική Γκέτσος" (Site | Τηλ. 23 11 11 2500 & 23 11 11 3500), που σχεδιάσηκε, αναπτύχθηκε και φιλοξενείτε από την Advanced Computing στους ιδιόκτητους servers της.

Κατηγορία Προγραμματισμός