Η “Προηγμένη Πληροφορική” (Advanced Computing) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2005 ως εταιρεία πληροφορικής, μηχανοργάνωσης και συμβούλων πληροφορικής επιχειρήσεων.

Τα γραφεία βρίσκονται στην Νέα Καλλικράτεια με συνολική έκταση χώρων 100 τ.μ. (τηλ. 2312 201 102, e-mail: info@acss.gr, http://www.acss.gr).

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης - μηχανοργάνωσης σε επιχηρήσεις, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις τεχνολογικής αιχμής. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

 • Εμπορία Η/Υ, Περιφερειακών και Λογισμικού
 • Εμπορία Μηχανών Γραφείου
 • Εμπορία Τηλεπικοινωνιών
 • Εμπορία συστημάτων Ηχου & Εικόνας
 • Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων - Εγκαταστάσεων
 • Υπηρεσίες Υλοποίησης
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες Internet